Sympozjum o pojednaniu polsko-ukraińskim [WIDEO]

"Pojednanie polsko-ukraińskie: doświadczenia i perspektywy" - zapis sympozjum.

7 listopada 2023