Komentarz do Ewangelii dnia

13 listopada 2023.

12 listopada 2023

Styl mojego życia nie jest tylko moją prywatną sprawą. Moje dobre jak i złe decyzje mają wpływ na wspólnotę. Swoją postawą możemy innych budować jak i burzyć. Dlatego warto codziennie w świetle Ducha Świętego robić rachunek sumienia. Samokrytyka jest dziś towarem deficytowym.
 Podziękujmy dziś na modlitwie za ludzi podbudowujących nasze codzienne życie.

(S. Stasiak OMI)