Tomasz Maniura OMI: „Bóg wierzy w ciebie, dał ci piękne życie, od Boga jesteś”

Zakończył się 39. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży NINIWA w Kędzierzynie-Koźlu.

12 listopada 2023

W oblackiej wspólnocie zakonnej i parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda na Pogorzelcu w Kędzierzynie-Koźlu zakończył się jesienny zjazd mlodzieży oblackiego duszpasterstwa NINIWA. Uczestniczyło w nim 150 młodych z całej Polski. 39. spotkanie przebiegało pod hasłem: „Świętość (nie) dla każdego”. Prowokacyjny temat był zaproszeniem do pochylenia się nad chrześcijańskim powołaniem do świętości. Młodzi ze wspólnot NINIWY nie tylko poznawali żywoty wybranych przez siebie świętych, ale także przygotowali krótkie materiały wideo na ich temat. Najlepsza praca zostanie nagrodzona ukulele.

Uczestnicy 39. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży NINIWA w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle: Rozpoczął się 39. Zjazd NINIWY [GALERIA]

Kędzierzyn-Koźle spisał się na medal

Gospodarzami 39. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży NINIWA była miejscowa wspólnota młodych wraz z duszpasterzem o. Krzysztofem Wrzosem OMI. Dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli oraz ogromnym zaangażowaniu parafian udało się ugościć uczestników spotkania. Dużym przeżyciem dla młodzieży była piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa uwielbienia, podczas której Niniwici mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Wspólnota NINIWY w Kędzierzynie-Koźlu

Podczas spotkania młodzież wysłuchała kilku konferencji na temat świętości, przeżywała chwile modlitwy wspólnotowej, indywidualnej oraz zajęć integracyjnych i zabaw.

U babci Pana Jezusa

Jednym z punktów zjazdu była pielgrzymka na Górę św. Anny do sanktuarium św. Anny Samotrzeciej. Tutaj z uczestnikami zjazdu spotkał się prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Marek Ochlak OMI. Sprawował dla nich i w ich intencji Eucharystię.

Marek Ochlak OMI: „Jesteśmy u naszej babci, bo to babcia Jezusa, a u babci jest dobrze”

„Bóg wierzy w ciebie”

Na zakończenie zjazdu w Kędzierzynie-Koźlu młodzi uczestniczyli w Eucharystii wraz ze wspólnotą parafialną. Przewodniczył jej proboszcz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda – o. Krzysztof Jurewicz OMI. Kazanie wygłosił o. Tomasz Maniura OMI – Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży.

W tych dniach od czwartku na zjeździe NINIWY dostaliśmy bardzo wiele różnych wzorców ludzi świętych. Młodzi z całej Polski w swoich wspólnotach przygotowali filmiki o świętych (…) Kiedy żeśmy się temu przysłuchiwali, mieli trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze każdy z nich odkrył Boga, że jest kimś innym od nich, Boga, który jest inny, który jest samą świętością, samym życiem, samą miłością.

Drugą cechą świętych, na którą wskazał ojciec Maniura, był dialog z Bogiem. Wreszcie w relacji z Bogiem święci mieli twórczą wolność wewnętrzną – „dokonywali wyborów, nie kopiowali czegoś. Nasłuchując Boga, rozmawiając z Nim, tworzyli swoje życie”.

Bóg wierzy w ciebie, dał ci piękne życie, od Boga jesteś – przypominał na koniec kaznodzieja. – Niech cały ten zjazd NINIWY, niech to nasze tworzenie wspólnoty Kościoła, żywej wspólnoty, ludzi młodych, tutaj tak samo tworzenie wspólnoty parafialnej – też w tych dniach razem, też w waszych domach, gdzie było dużo rozmów, relacji, właśnie odkrywania siebie, poznawania siebie – niech ten czas każdego z nas umacnia, byśmy w tym świecie nie przerażali się, byśmy w tym świecie nie byli dla siebie ludźmi obcymi, ale byśmy w tym świecie – żyjąc swoim życiem – budowali wspólnotę, tak jak Bóg jest wspólnotą – konkludował Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży.

Posłuchaj całego kazania o. Tomasza Maniury OMI:

„Belgijka”

Tradycyjnym, ostatnim akcentem zjazdu w Kędzierzynie-Koźlu było zatańczenie „Belgijki” przed kościołem. Młodzi pożegnali się z rodzinami, które udzieliły im gościny w tych dniach. Po obiedzie rozjechali się do swoich domów.

Zobacz zdjęcia w większej rozdzielczości:

(pg)