Komentarz do Ewangelii dnia

14 listopada 2023.

14 listopada 2023

Pan Jezus zaprasza każdego z nas do bycia „nieużytecznym sługą”. Jak mamy to rozumieć? Wiadomo, że jeśli ktoś pracuje i wykonuje bardzo odpowiedzialne zadania, to musi być naprawdę mądrym, czujnym i roztropnym człowiekiem i nie raz stanowczo kimś pokierować, czy coś rozkazać. Bardziej w stwierdzeniu: „bądźcie nieużytecznymi sługami” chodzi o pełnienie zadań apostolskich. Naszą posługę we wspólnocie Kościoła powinniśmy pełnić z wielką pokorą, uniżeniem i brakiem jakiegokolwiek wywyższania się ponad innych. Nie chodzi też tutaj o zaniżanie własnej wartości, fałszywą pokorę, która nie pozwala zaakceptować własnej godności. Chodzi o świadomość relacji z Jezusem, z Bogiem. Wobec Boga będziemy zawsze sługami nieużytecznymi. Wszystko, co czynimy i możemy uczynić jest Jego darem, łaską: beze Mnie nic nie możecie uczynić (por. J 15,5).

(S. Stasiak OMI)