Odszedł do Pana śp. o. Antoni Skwierawski OMI

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Lublińcu.

15 listopada 2023

W domu zakonnym w Lublińcu odszedł do Pana śp. o. Antoni Skwierawski OMI. Przeżył 90 lat, w tym 70 lat w życiu zakonnym i 64 w Chrystusowym kapłaństwie.

śp. Antoni Skwierawski OMI (1933-2023)

Antoni Skwierawski urodził się 3 czerwca 1933 roku w Kaliszu Kaszubskim (powiat Kościerzyna), parafia Dziemiany (dekanat bruski – diecezja pelplińska). Naukę na poziomie gimnazjalnym pobierał w Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu (1949-1952). Następnie wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1953 roku. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tutaj składa profesję wieczystą 8 września 1957 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 24 czerwca 1959 roku z rąk bp. Juliusza Bieńka z Katowic.

Po święceniach kapłańskich pierwszą obediencję otrzymał do Lublińca na staż pastoralny (1960-1961), następnie w charakterze misjonarza ludowego posługiwał w Katowicach (1961-1965) i Poznaniu (1965-1968). W 1968 roku został mianowany superiorem wspólnoty zakonnej w Poznaniu. W 1974 roku wraca do Katowic jako misjonarz ludowy. W latach 1975-1978 pełni tu dodatkowo funkcję drugiego radnego domowego. W latach 1978-1981 jest superiorem wspólnoty zakonnej przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Po przeniesieniu się wspólnoty oblackiej na Pogorzelec pozostaje w niej jako misjonarz ludowy. W 1986 roku zostaje skierowany do Gdańska jako superior wspólnoty. W 1989 roku dodatkowo obejmuje funkcję rektora kościoła św. Józefa. W 1993 roku powraca do Kędzierzyna-Koźla jako misjonarz ludowy. Angażuje się w miejscowej wspólnocie parafialnej i w miarę sił wyjeżdża na pomoc duszpasterską do Niemiec.

Od 1 listopada br. należał do wspólnoty zakonnej w Lublińcu, przebywając na oblackiej infirmerii.

Uroczystości pogrzebowe:

  • Piątek, 17 listopada br. w parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Ligonia 22)

17.30 – różaniec w intencji zmarłego

18.00 – Msza św. żałobna

  • Sobota, 18 listopada br. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu (ul. Piłsudskiego 6).

10.30 – różaniec w intencji zmarłego

11.00 – Msza św. pogrzebowa

Odprowadzenie na oblacką kwaterę cmentarza przy ul. Spokojnej w Lublińcu, ceremonia pogrzebowa i złożenie do grobu

R.I.P.