Komentarz do Ewangelii dnia

18 listopada 2023.

18 listopada 2023

Obecne czasy to niejako apogeum kryzysów na różnych odcinkach życia. Niestety i nawet samo życie ludzkie przeżywa swoisty kryzys wartości. Zatem skąd mowa o kryzysach, skoro cały świat trwa w „utopijnej sielance” wolności. Właśnie ze źle rozumianej i przeżywanej wolności „od Boga” pojawia się kryzys wiary. Odrzucany Bóg staje się dla tego świata intruzem, ograniczającym i niszczącym wolność człowieka. Zatem świat odrzuca wiarę. Liczy się to, co tu i teraz. Logika świata współczesnych. Trzeba nam uczniom Chrystusa powrotu do źródła naszej tożsamości. Odkrycia tego, kim my tak naprawdę jesteśmy i dokąd jako pielgrzymi zmierzamy. Idąc przez ten świat i w tym czasie, możemy pomimo trudności odkryć, iż nie jesteśmy sami. Tworzymy wspólnotę, której „przewodnikiem” jest sam Syn Boży. Potrzebne jest zaufanie, zawierzenie, cierpliwość i trwanie w postawie „natrętnej wdowy” pomimo kryzysów, Bóg jest i tylko Jemu tak naprawdę zależy na nas.

(S. Stasiak OMI)