Komentarz do Ewangelii dnia

19 listopada 2023.

18 listopada 2023

Pan Jezus pokazuje, że lęk nie usprawiedliwia naszych zaniedbań. Sługa, który pozwolił, aby lęk nad nim przejął kontrolę, otrzymał surową karę. Lęki nie rodzą się z naszej winy, a jednak Słowo Boże sugeruje, że poddawanie się im może być moralnie złe. Jezus wiele razy powtarzał: „Nie bójcie się”, „Nie lękajcie się”. Trzeba nam uczyć się w szkole Pana Jezusa postawy wierności w najmniejszych zadaniach naszego życia. Być wiernymi to także odpowiedzialne zarządzanie tym wszystkim, co otrzymaliśmy. Wszystko otrzymaliśmy i otrzymujemy z łaski Bożej. Wszystko jest łaską – jak mawiała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Podsumowując: wierność i odwaga – męstwo to ważne cechy, jakimi mamy się odznaczać w tym „zaciemnionym” świecie. Miejmy odwagę kochać i przebaczać; trwać wiernie przy Bogu pomimo wkradających się lęków.

(S. Stasiak OMI)