Marek Ochlak OMI: „Być oblatem brzmi dumnie”

Refleksje polskiego prowincjała ze spotkania dla wyższych przełożonych w Rzymie.

30 listopada 2023

Dobiega końca dwutygodniowe spotkanie dla nowych wyższych przełożonych Zgromadzenia w Rzymie. Organizatorem sesji jest zarząd generalny. Ma ona na celu budowanie więzi braterskich między odpowiedzialnymi za poszczególne jurysdykcje misjonarzy oblatów, a także wyposażyć nowych przełożonych w praktyczne narzędzia w zarządzaniu i sprawowaniu posługi przełożeństwa. W sesji bierze udział 18 wyższych przełożonych zakonnych. W spotkaniu bierze udział prowincjał Polskiej Prowincji – o. Marek Ochlak OMI. Oprócz ordynariusza oblackiej jurysdykcji, w Rzymie są obecni: o. Witalij Podolan OMI – superior Delegatury na Ukrainie, o. Alphonse Philiber Rakotondravelo OMI – superior Delegatury na Madagaskarze, o. Bartosz Madejski OMI – wikariusz prowincjalny oraz pochodzący z Polski nowy przełożony kanadyjskiej Prowincji Wniebowzięcia – o. Jacek Nosowicz OMI.

Msza przy grobie św. Piotra na Watykanie (zdj. OMIWorld)
Ojciec Marek Ochlak OMI – 18. prowincjałem Polskiej Prowincji

Największa prowincja w Zgromadzeniu

Pozdrawiam w imieniu o. Bartosza – mojego wikariusza prowincjalnego, o. Witalija Podolana – superiora Delegatury w Ukrainie, o. Alfonsa Rakotondravelo – superiora Delegatury na Madagaskarze i w imieniu o. Jacka Nosowicza – prowincjała  z Kanady z Prowincji Wniebowzięcia. Z dumą wymieniam te nazwiska, bo wszyscy jesteśmy związani z Polską Prowincją. Jesteśmy wszyscy oblatami. A Prowincja Polska jest największa w Zgromadzeniu. Tak więc jesteśmy w Rzymie i można powiedzieć, że być oblatem brzmi dumnie! To już ostatni tydzień formacji wyższych przełożonych w Rzymie, w naszym domu generalnym na Via Aurelia – pozdrawia polski prowincjał.

Podczas dwóch tygodni nowi przełożeni mieli okazję podzielić się potencjałem swoich jurysdykcji zakonnych, ukazując całą przestrzeń działalności ewangelizacyjnej prowadzonej w duchu charyzmatu św. Eugeniusza. Dzielili się również planami i perspektywami. Na tle całego Zgromadzenia Polska Prowincja tworzy największą personalnie prowincję, realizując m.in. głoszenie misji parafialnych i rekolekcji, duszpasterstwo parafialne, młodzieży, specjalistyczne (m.in. kapelanie w więzieniach i szpitalach). Ponadto roztacza opiekę nad wieloma misjami w Zgromadzeniu, wciąż posyłając za granicę nowych misjonarzy, jak chociażby nowa misja Zgromadzenia w Ghanie. W granicach jurysdykcji Polskiej Prowincji znajdują się: Delegatura na Ukrainie, Delegatura na Madagaskarze, Delegatura Francji-Beneluksu, Misja w Turkmenistanie, Misja na Białorusi oraz Dystrykt Szwedzko-Norweski.

Od lewej: o. Bartosz Madejski OMI, o. Jacek Nosowicz OMI, o. Marek Ochlak OMI i o. Witalij Podolan OMI (zdj. M. Ochlak OMI)

W Polskiej Prowincji posługuje 196 oblatów-ojców, 29 oblatów-braci zakonnych. W pierwszej formacji kształci się dwudziestu kleryków, trzech nowicjuszy i dwóch prenowicjuszy. Około stu oblatów pochodzących z Polskiej Prowincji pracuje w innych jurysdykcjach Zgromadzenia.

Rzym: Sesja dla wyższych przełożonych Zgromadzenia [ZDJĘCIA]

Eucharystia w sercu domu generalnego

Najważniejszym miejscem domu generalnego jest kaplica, w której znajduje się figura Uśmiechniętej Madonny, a w dwóch bocznych pomieszczeniach można znaleźć relikwie serca św. Eugeniusza oraz ołtarz przy którym Założyciel wraz z ojcem Tempierem złożyli pierwsze śluby zakonne. Jednak szczególnym miejscem jest wspólnota Scholastykatu Międzynarodowego, w której kształcą się młodzi oblaci ze wszystkich stron świata.

Uczestnicy spotkania w Rzymie ze wspólnotą Scholastykatu Międzynarodowego (zdj. OMIWorld)

27 listopada odbyliśmy piękne spotkanie na Eucharystii w naszym scholastykacie międzynarodowym, gdzie studiuje 17 kleryków z różnych stron świata. W tym mamy naszego kleryka Sławomira i Światosława z Delegatury w Ukrainie. Po Mszy św. klerycy przygotowali kolację w różnych kulinarnych kompilacjach – relacjonuje polski prowincjał.

Spotkanie ze scholastykami przebiegło w swobodnej, rodzinnej atmosferze zgodnie z duchem oblackiego charyzmatu.

„Zwycięstwa i porażki mamy realizować przy wsparciu wspólnoty”

Ważnym wydarzeniem była Eucharystia w bazylice św. Piotra przy grobie Apostoła w podziemiach świątyni. Tego dnia w Zgromadzeniu przypadało liturgiczne wspomnienie błogosławionych oblatów – męczenników z Hiszpanii. Połączenie dwóch okazji miało dla wielu uczestników spotkania ogromne znaczenie.

Zginęli za wiarę – błogosławieni męczennicy z Hiszpanii [WIDEO]

Mszy świętej przewodniczył superior generalny – o. Luis Alonso OMI. Wygłosił również kazanie.

W kazaniu [generał] wprowadził nas w atmosferę pielgrzymki wiary. Mamy być prawdziwymi misjonarzami jak św. Piotr i męczennicy hiszpańscy. Nasi współbracia z Hiszpanii wraz z laikiem, zrealizowali swoje powołanie misjonarskie we wspólnocie. Do śmierci wspierali się we wspólnocie jako oblaci, byli pielgrzymami nadziei i ta nadzieja pozwoliła im wytrwać, aby zdobyć palmę męczeństwa. Ta medytacja uczyła nas, aby nasze zwycięstwa i porażki były realizowane przy wsparciu wspólnoty – podkreśla o. Marek Ochlak OMI.

Byli i ginęli we wspólnocie… Oblaci-męczennicy z Hiszpanii

Modlitwa za Polską Prowincję

Obecność na Watykanie była również okazją do indywidualnej modlitwy. Polski prowincjał poświęcił ten dzień na modlitwę w szczególnej intencji:

Ten dzień poświęciłem modlitwie za naszą całą Prowincję, a zwłaszcza prosząc o nowe powołania misyjne. Eucharystię ofiarowałem za wszystkich oblatów naszej Prowincji, zwłaszcza chorych. Pamiętałem o naszych nowicjuszach i prenowicjuszach – wyjawia polski prowincjał.

Spotkanie powoli dobiega końca

To już praktycznie ostatnie dni rzymskiego spotkania dla nowych wyższych przełożonych z całego oblackiego świata. Szereg spotkań, wykładów, sugestii, poznawania ważnych miejsc i instytucji oraz spotkania braterskie. To, co z pewnością sprawia trudność, to mieszanka języków – choć, jak zaznacza polski prowincjał, sesja przebiega w dobrej atmosferze.

W imieniu swoim, Bartosza, Alfonsa, Witalija i Jacka proszę też o modlitwę za nas, abyśmy dzięki tej formacji dla wyższych przełożonych mogli jeszcze bardziej służyć naszej Prowincji – dodaje o. Marek Ochlak OMI.

Sesja dla wyższych przełożonych zakończy się 2 grudnia.

Zdjęcia w większej rozdzielczości można zobaczyć poniżej:

(pg/zdj. M. Ochlak OMI, OMIWorld)