Komentarz do Ewangelii dnia

3 grudnia 2023.

2 grudnia 2023

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w pielgrzymce nadziei. W drodze do domu Ojca. Czas-kairos adwentu, to czas przypominania między innymi tego faktu. Z jednej strony Wcielenie Boga, czyli przyjście na świat Mesjasza; z drugiej oczekiwanie na ostateczne spotkanie w Jego chwale. Bycie nieustannie gotowym do spotkania wymaga wysiłku czuwania. Dzięki takiej sposobności jaką daje nam ten czas, możemy zweryfikować naszą kondycję przygotowania, nasze „bagaże” i naszą czujność. Niech w tym pierwszym dniu adwentu wybrzmią słowa jakimi pozdrawiają się harcerze: „czuj czuj czuwaj”.

(S. Stasiak OMI)