Niezwykła ikona na adwent

Ukazuje postać Chrystusa przed tajemnicą Wcielenia.

16 grudnia 2023

W Pracowni proroka Jeremiasza powstała niezwykła ikona ukazująca Chrystusa przed tajemnicą Wcielenia. Ikona: Jezus Chrystus – Święta Cisza lub Święte Milczenie to idealna propozycja do kontemplacji tajemnic adwentowego oczekiwania.

Ikona Chrystus Święta Cisza lub Święte Milczenie (zdj. Pracownia proroka Jeremiasza)
Jarosław Kędzia OMI: „Wychowałem się w parafii, która przez kilka wieków była parafią unicką”

Jest to postać Chrystusa przed tajemnicą Wcielenia, zanim Chrystus stał się człowiekiem, Syn Boży istniejący zanim przyjął ciało z Maryi Dziewicy, żył w niebie i to życie z Ojcem symbolizują skrzydła które postać posiada. Zawsze kiedy w ikonografii pojawiają się skrzydła jest to wyraz, że ta postać nie posiada fizycznego ciała. Jezus przedstawiony ze skrzydłami jest wyrazem pregzystencji Słowa Bożego. Bóg wypowiada swojego Syna i posyła go na świat. Zanim Chrystus przyszedł na świat, żyje w Ojcu i właśnie ta ikona przedstawia tę egzystencję Syna Bożego w Trójcy Świętej – wyjaśnia o. Jarosław Kędzia OMI, twórca ikony. – Dwa kolory rombów mówią o dwóch rzeczywistościach przenikających się: boskiej i ludzkiej. W Chrystusie są dwie natury boska i ludzka. Stichar – charakterystyczny dla tej ikony jest strój Chrystusa, strój sługi świątynnego, usługującego do Boskiej liturgii sługi cerkiewnego. Dłonie skrzyżowane na piersiach to gest pokory, oddania i służby. W taki sposób wschodni chrześcijanie przystępują do komunii. Jest to znak przyjęcia woli Bożej, jest to ten moment w którym Chrystus mówi: „Tak”, przyjmując misję służenia człowiekowi. Wyraża wolę przyjęcia ludzkiego ciała i odkupienia rodzaju ludzkiego na Golgocie. Uczmy się od Chrystusa milczenia, bo tylko w ciszy możemy usłyszeć delikatny głos Boga.

(pg/zdj. Pracownia proroka Jeremiasza)