Komentarz do Ewangelii dnia

25 stycznia 2024.

25 stycznia 2024

„Idźcie i głoście!” Takie wezwanie odczytujemy w Ewangelii. Z wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny po całym świecie łączy się teza, że wiara i chrzest są koniecznymi elementami do zbawienia: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”(Mk 16,16). Co więcej, Chrystus zapewnia, że głoszący będą posiadali moc czynienia cudów, które wesprą i potwierdzą misyjne głoszenie nauki (por. Mk 17,18). Misja jest wielka: „Idźcie na cały świat”, ze wsparciem ze strony Pana: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20). Niech modlitwa z liturgii dnia stanie się naszym impulsem w podejmowaniu wyzwania, abyśmy stawali się gorliwymi głosicielami Ewangelii. „O Boże, który przez głoszenie Pawła Apostoła doprowadziłeś wszystkich ludzi do poznania prawdy, pozwól nam, świętując dziś jego nawrócenie, byśmy, za jego przykładem, obrali drogę ku Tobie jako świadkowie Twojej prawdy”.
 Nawrócenie Świętego Pawła jest wielkim wydarzeniem: z prześladowcy staje się wyznawcą i orędownikiem nauczania Chrystusa. Często być może i my sami jesteśmy “prześladowcami”: jak święty Paweł, musimy z “prześladowców” zamienić się w uczniów wyznających i żyjących nauką naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. „Nawrócenie Świętego Pawła dokonało się dzięki spotkaniu Chrystusa zmartwychwstałego; to właśnie spotkanie odmieniło całkowicie jego egzystencję. Na tym polega jego i nasze nawrócenie we wierze, że Chrystus umarł i zmartwychwstał” (papież Benedykt XVI). Regina apostolorum – Królowo Apostołów, dodawaj nam odwagi, aby świadczyć o naszej chrześcijańskiej wierze w świecie, w którym przyszło nam żyć.

(S. Stasiak OMI)