Komentarz do Ewangelii dnia

26 stycznia 2024.

26 stycznia 2024

„Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie”(Mk 4,26-28). Tymi słowami Pan Jezus opisuje Królestwo Boże, jako “królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. To Królestwo powinno stać się rzeczywistością najpierw w każdym z nas, a następnie przez nas w świecie.
 W duszy każdego chrześcijanina Pan Jezus zasiał poprzez chrzest: łaskę, świętość i prawdę. Pozwólmy, aby to ziarno rosło i wydało owoce poprzez nasze dzieło służby i miłości, życzliwości i ofiarności, poświęcenia. Aby dobrze wypełniać nasze codzienne obowiązki i uszczęśliwiać ludzi wokół nas, stałą modlitwę, przebaczenie i zrozumienie, wysiłek. Abyśmy wzrastali w mocy Ducha. Tak oto Królestwo Boże , które zaczyna się wewnątrz każdego z nas rozszerzy się na naszą rodzinę, naszą miejscowość, nasze społeczeństwo i nasz codzienny świat. Nasiono najpierw jest maleńkie, jak „ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn”(Mk 4,31-32). Moc Boża rozprzestrzenia się i rośnie z niesamowitą siłą. Tak jak w początkach chrześcijaństwa, Pan Jezus prosi nas tu i teraz, abyśmy krzewili Jego Królestwo tam, gdzie teraz jesteśmy i gdzie zamierzamy być. Panie Jezu, uczyń serca nasze na wzór Serca Twego.

(S. Stasiak OMI)