Komentarz do Ewangelii dnia

31 stycznia 2024.

31 stycznia 2024

Ewangelia według św. Marka ukazuje nam, jak Jezus idzie do synagogi w Nazarecie, mieście, w którym się wychował. Sobota to dzień poświęcony Panu i Żydzi zbierają się, aby słuchać Słowa Bożego. Jezus idzie do synagogi w każdą sobotę i tam naucza, nie jak uczeni w piśmie i faryzeusze, ale jako Ten, który ma autorytet. Przypisuje się świętemu Augustynowi następującą myśl: „Tak jak w modlitwie my rozmawiamy z Bogiem, tak w pismach to Bóg mówi do nas”. Fakt, że Pan Jezus – Syn Boży, znany jest wśród swoich „rodaków” ze swojej pracy, oferuje nam nieoczekiwaną perspektywę naszego zwykłego życia. Praca zawodowa każdego z nas może być równie sposobem spotkania się z Bogiem. Fragment Ewangelii kończy się słowami Jezusa „I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu (…). Dziwił się też ich niedowiarstwu” (Mk 6,5-6). Obecnie również Pan Jezus prosi nas o większą wiarę w Niego, aby mógł dokonywać tego, co przewyższa nasze ludzkie możliwości. Cuda manifestują moc Boga i nasze pragnienie Boga w naszym codziennym życiu. Panie Jezu przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję i ożyw w nas miłość.

(S. Stasiak OMI)