Komentarz do Ewangelii dnia

1 lutego 2024.

1 lutego 2024

Ewangelia opowiada o pierwszych apostolskich misjach. Chrystus wysłał Dwunastu, aby głosili, uzdrawiali wszelkiego rodzaju choroby i przygotowywali drogę do ostatecznego zbawienia. Taka jest misja Kościoła, a także każdego z osobna – chrześcijanina. Sobór Watykański II potwierdza, że „powołanie chrześcijańskie zakłada powołanie do apostolstwa. Żaden z członków nie może być bierny. Tak więc, kto nie dąży do wzrostu, sam w sobie, jest bezużyteczny dla Kościoła, a także dla siebie samego”. Jako Chrześcijanie z łaską i nauką Jezusa, jesteśmy w środku tymczasowych struktur, które mamy ożywiać i uporządkowywać w kierunku Stwórcy: „Aby świat, przez głoszenie Kościoła, słuchając, mógł uwierzyć, wierząc, mógł czekać, i czekając, mógł kochać” (św. Augustyn). Chrześcijanin nie może uciekać od tego świata, on ma go przemieniać w Boże Królestwo. Panie nasz, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju i Twojej miłości, niech przyjdzie Twoje Królestwo.

(S. Stasiak OMI)