Komentarz do Ewangelii dnia

6 lutego 2024.

6 lutego 2024

Faryzeusze i uczeni w Piśmie otrzymują garść prawdy na temat swojego życia. Jezus nazywa ich obłudnikami. Uderza w ich wargi i serce cytując proroctwo Izajasza. Tak zwane podwójne życie i znoszenie przykazań nie podoba się Bogu. Religijnej wiedzy nie wolno wykorzystywać do promocji siebie, tudzież własnych interesów.

„Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją»”(Mk 7,10): czwarte przykazanie przypomina obowiązek dzieci wobec rodziców. Na ile mogą, powinni zapewnić pomoc materialną i moralną w latach starości i w okresach choroby, samotności i cierpienia. Jezus przypomina nam o tym obowiązku wdzięczności. Szacunek dla rodziców jest wdzięcznością, którą jesteśmy winni za dar życia i za ich pracę nad swymi dziećmi, której dokonali z wysiłkiem, aby te mogły rozwijać się w mądrości i łasce. „Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali” (Syr 7,27-28). Kto czci ojca, odpokutowuje grzechy; kto szanuje matkę, jest jak ten, kto gromadzi skarby (por. Syr 3,2-6). Wszystkie te i inne wskazówki są jasnym światłem dla naszego życia w relacji do naszych rodziców. Prośmy Pana o łaskę, by nigdy nam nie zabrakło miłości, którą winni jesteśmy naszym rodzicom. „Prośmy Pana za wstawiennictwem Świętej Dziewicy, by dał nam serce czyste, wolne od wszelkiej hipokryzji, aby uzdalniał nas do życia według ducha i byśmy osiągnęli cel, jakim jest miłość” (papież Franciszek).

(S. Stasiak OMI)