Komentarz do Ewangelii dnia

7 lutego 2024.

6 lutego 2024

Pan Jezus mówi o sercu, które jeśli nie jest miejscem spotkania z Nim, może stać się siedliskiem wszelkiego zła. Badajmy codziennie swoje serce, inaczej mówiąc, módlmy się rachunkiem sumienia. Pan Jezus uczy nas, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. To raczej nasze nieczyste zamiary mogą skazić to, co czynimy. Dlatego Jezus mówi: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,15). Papież Grzegorz I mówił: „Nie dajmy się uwieść żadnym pochlebnym dobrobytom, bo to niemądry podróżnik, co zatrzymuje się po drodze, aby kontemplować przyjazne krajobrazy i zapomina dokąd zmierza”. Panie Jezu, uczyń serca nasze podług serca swego.

(S. Stasiak OMI)