Z listów św. Eugeniusza

6 lutego 2024.

6 lutego 2024

NIECH OJCIEC SIĘ MODLI, CZĘSTO I GORLIWIE SIĘ MODLI, NAWET PONADTO CO NAKAZUJE REGUŁA

 

W poprzedniej części widzieliśmy reakcję Eugeniusza na niewłaściwe zachowanie młodego ojca Molinariego. Teraz otrzymuje drugą szansę.

Co teraz należy zrobić? Ojciec M[agnan], pełen miłości do ojca, zgadza się, aby ojca zatrzymać w swej wspólnocie w nadziei, że ojciec to wykorzysta, ale liczy na ojca uległość w jego poleceniach, a ja dodam, że na ojca wdzięczność, ponieważ nie może ojcu wyświadczyć większej przysługi niż wspomóc ojca swymi radami i skierować na drogę, którą ojciec powinien podążać. Wyrażam więc zgodę, aby ojcu przebaczyć i powierzyć ojca temu drogiemu człowiekowi, rozsądnemu i dobrej rady…

Eugeniusz wskazał mu drogę do pozytywnego rozwoju, który mógł zmienić jego życie.

Mój drogi synu, niech ojciec się poprawi, niech ojciec zgłębi ducha świętego ojca stanu; niech ojciec nieustannie prosi Boga o dar pobożności, którego ojcu brakuje. Pietas ad omnis utilis est; wraz z pobożnością otrzyma ojciec wszystko inne, a najmniejsze ojca działania będą miały wartość; niech do posłuszeństwa dokłada ojciec wiele uczciwości; niech ojciec wystrzega się swoich własnych idei i zapatrzenia w siebie, bo rodzi to pychę, której trzeba się ojcu wystrzegać, niech ojciec umie podejmować umartwienie, nawet w najmniejszych sprawach, ale przede wszystkim niech ojciec będzie powściągliwy w piciu. Niech ojciec się modli, często i gorliwie się modli, nawet ponadto, co nakazuje nasza Reguła. Niech ojciec skorzysta z tego przywileju, że mieszka ojciec pod tym samym dachem z Naszym Panem Jezusem Chrystusem, aby Go często nawiedzać, adorować, kochać i z Nim rozmawiać o ojca i naszych potrzebach. Do zobaczenia, błogosławię ojca.

List do o. Jeana Baptiste Molinari na Korsyce, 10.02.1848, w: PO I, t. X, nr 965.

 

Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi (Prz 3, 11-12).

(tł. R. Tyczyński OMI)