Komentarz do Ewangelii dnia

9 lutego 2024.

9 lutego 2024

Pan Jezus posługuje się znakami, aby pokazać człowiekowi, że się nim interesuje i że człowiek jest pod Jego opieką. Jeżeli będzie potrzeba to uczyni cud uzdrowienia i wskaże, że wszelkie dobro od Boga pochodzi. „Otwórz się” – dotyczy także i nas, aby te znaki dostrzec i na nie odpowiedzieć. Sakramenty nazywane są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski udzielanej przez Chrystusa za pośrednictwem Kościoła. Sakramenty dzielimy na sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i służebne. Za ich pośrednictwem Bóg chce być obecny w każdym momencie naszego życia. Otwierając się na Jego obecność, widzimy dalej i słyszymy mocniej, bo odpowiadamy na język miłości. Panie Jezu, pomóż nam otworzyć nasze zmęczone serca na łaskę Twojej odnowy.

(S. Stasiak OMI)