Oblacka świeca w Lourdes

To jedna z tradycji lourdzkiego sanktuarium...

11 lutego 2024

W Lourdes przebywa obecnie oblacka pielgrzymka z Prowincji Anglo-Irlandzkiej. Organizowana jest od 1883 roku. Rok rocznie z Wysp Brytyjskich przyjeżdża tutaj z oblatami kilkaset osób. W sanktuarium wielu pielgrzymów pozostawia zapalone świece – jest to znak modlitwy oraz powierzenia przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes swoich intencji Bogu.

Oblaci i Lourdes – zapomniane związki z objawieniami św. Bernadety Soubirous

Podczas uroczystości związanych z liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes pobłogosławiono i zapalono oblacką świecę.

(pg/zdj. The Oblates)