Komentarz do Ewangelii dnia

13 lutego 2024.

12 lutego 2024

Kwas symbolizuje zło i zepsucie, które udziela się innym. Faryzeusze i zwolennicy Heroda byli wrogo nastawieni względem Jezusa i Jego uczniów. Oczerniali ich publicznie oraz obrzucali kalumniami. Uczeń Chrystusa jest często atakowany przez tych, którzy nie wierzą w Boga albo mają nieewangeliczny system wartości. Papież Benedykt XVI podkreśla, iż: „Jezus Chrystus, potępiając «kwas»Heroda, demaskuje jeden z aspektów grzesznej pokusy: pozorowanie realizmu. Przy podejmowaniu decyzji pojawia się pytanie: co tak naprawdę liczy się w moim życiu?” Więcej pokory i zaufania do Mistrza, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tak trzeba nam uczniom postępować, a wtedy pozbędziemy się „kwasu” z naszych serc. Wówczas zagości w nas prawdziwa wolność i dobroć. Miłość i pokój niech kieruje naszymi sercami.

(S. Stasiak OMI)