Komentarz do Ewangelii dnia

14 lutego 2024.

13 lutego 2024

Od tego dnia w sposób szczególny Kościół zaprasza nas do wejścia w okres publicznej pokuty. Serce jako ośrodek myśli, uczuć, a przede wszystkim moralnych wyborów, jest podstawową areną przemiany. „Rozdzieranie” z jednej strony symbolizuje konkretny wysiłek, który prowadzi do manifestacji, iż zostawiam to, co było moim „starym” ubraniem: grzechem, nawykiem i przyzwyczajeniem. Z drugiej zaś strony, „rozdzieranie” uwidacznia potrzebę przyodziania się w „nowe” szaty Bożej łaski, które są dla mnie już przygotowane. Tych nowości nie trzeba szukać i wymyślać, warto skorzystać z tego, co nam daje tradycja Kościoła, to jest: post, modlitwa i jałmużna.

„Wiemy, że ten świat coraz bardziej sztuczny skłania nas do życia kulturze “robienia” tylko tego, co jest “użyteczne” i nie zdajemy sobie sprawy, że wykluczamy Boga z naszego horyzontu. Post wzywa nas do tego, byśmy się “ogarnęli” i po prostu przypomina, że nie jesteśmy Bogami – przypomina papież Franciszek.

Zatem odwagi, podejmijmy to wyzwanie ku odnowie naszej wiary i chrześcijańskiej miłości i nadziei.

(S. Stasiak OMI)