Komentarz do Ewangelii dnia

16 lutego 2024.

15 lutego 2024

Post ze względów religijnych jest „modlitwą” ciała. Odmawiamy sobie wówczas dóbr doczesnych (np.: jedzenia, rozrywki), aby pokazać, że Bóg jest dla nas najważniejszy. Post jest także wyrazem współcierpienia i łączności z Panem Jezusem Ukrzyżowanym. Chrześcijanin podejmuje post ze względu na Boga, dla Niego łączymy post z modlitwą i jałmużną, aby skruszyć nasze często zatwardziałe i zobojętniałe serca.

„Pismo Święte i cała tradycja chrześcijańska uczą, że post jest wielką pomocą w unikaniu grzechu i wszystkiego, co do niego skłania. Prawdziwy post, powtarza boski Mistrz, polega raczej na spełnieniu woli Ojca niebieskiego” – przypomina nam papież Benedykt XVI. Pełni ufności i nadziei podejmijmy wyzwanie, aby skruszonym sercem lepiej służyć Miłości.

(S. Stasiak OMI)