Komentarz do Ewangelii dnia

21 lutego 2024.

21 lutego 2024

Bóg zawsze daje szansę człowiekowi, aby naprawić popełnione zło, odwrócić serce od nadmiernego przywiązania do rzeczy materialnych. Czas postu to czas intensywnego szukania i wykorzystywania tych okazji, tak aby ze skruszonym sercem stanąć w obecności miłosiernego, ale i sprawiedliwego Stwórcy. Ważne jest, aby patrzeć na siebie i na innych przez pryzmat Jego wzroku. Tym samym mieć cierpliwość i zaufanie, że dobro zawsze zwycięży. Znak, który Pan Jezus da „przewrotnym” z każdego pokolenia, jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jego śmierć, dobrowolnie zaakceptowana, jest znakiem niewiarygodnej miłości Boga do nas: Pan Jezus daje swoje życie, aby ocalić nasze. I Jego powstanie z martwych jest znakiem Jego boskiej mocy. Mowa o znaku najmocniejszym i najbardziej wzruszającym, jaki został kiedykolwiek dany nam ludziom. Ave Crux. „Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!” – św. Jan Paweł II.

(S. Stasiak OMI)