Komentarz do Ewangelii dnia

22 kwietnia 2024.

21 lutego 2024

Świętujemy dzień Katedry Świętego Piotra. Od IV wieku tym świętem Kościół chce zwrócić uwagę na fakt, że jako dar Chrystusa dla nas, Wspólnota Jego Kościoła wsparta jest na „księciu Apostołów”, który cieszy się szczególną boską pomocą w realizacji tego zadania. Tak to przedstawił Pan w Cezarei Filipowej: „powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój”(Mt 16,18). W rzeczywistości, „tylko Piotr jest wybrany, by stać przed powołaniem wszystkich narodów, wszystkich Apostołów i wszystkich ojców Kościoła” (św. Leon Wielki). Od początku swego istnienia Kościół korzysta z posługi Piotrowej. I tak Piotr i jego następcy przewodniczą dobroczynności, są źródłem jedności i mają za zadanie utwierdzanie w wierze i prawdzie swych braci. Jezus po zmartwychwstaniu potwierdził tę misję Szymonowi Piotrowi. Ten, który w głębokim żalu wypłakał trzykrotne zaparcie się Jezusa teraz wypowiada potrójny manifest miłości: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Wówczas św. Piotr doświadcza, że Jezus Chrystus nie wyparł się go i trzykrotnie potwierdził to w nadanym mandacie apostolskim, który wcześniej został mu ogłoszony: „Paś owce moje!”(J 21,16.17). Misja ta nie wynika z własnej zasługi. Tu chodzi o najwyższy „stopień” otrzymany od Boga, aby służyć w miłości i z miłością. Kierując Wspólnotą Kościoła i utwierdzać wiarę w tym zagubionym świecie. To z tego powodu Biskup Rzymski, kiedy podpisuje wydawane przez siebie pisma, czyni to z następującym honorowym tytułem: Servus servorum Dei, czyli Sługa sług Bożych.

(S. Stasiak OMI/zdj. sanktuarium-cieszecin.pl)