Komentarz do Ewangelii dnia

23 lutego 2024.

23 lutego 2024

Pan Jezus wzywa nas do bycia ludźmi prawymi: „Zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!” (Mt 5,24), co oznacza, że wiara, którą wyznajemy w czasie Eucharystii, powinna wpływać na nasze codzienne życie i przynosić owoce w postaci naszych uczynków. Dlatego też Pan Jezus zachęca nas, abyśmy się pojednali z naszymi nieprzyjaciółmi. Pierwszym krokiem na drodze do tego pojednania jest modlitwa za naszych nieprzyjaciół. Jeśli przychodzi nam to z trudnością, dobrze jest przywołać na myśl, odtworzyć w naszej wyobraźni obraz Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu za tych, do których żywimy urazę. Jeżeli zaś zostaliśmy poważnie zranieni przez innych, módlmy się, ażeby Pan zagoił bolesne rany i obdarzył nas łaską, abyśmy umieli przebaczyć. A modląc się, prośmy równocześnie Pana, aby przeszedł z nami do momentu zranienia i zastąpił je swoją uzdrawiającą miłością, abyśmy w ten sposób stali się wolni i mogli przebaczyć. Mówił o tym Papież Benedykt XVI: „Jeśli chcemy stanąć przed Nim, musimy także wyjść na spotkanie sobie nawzajem. Dlatego trzeba nauczyć się wielkiej lekcji przebaczenia: nie pozwalać, aby nasze wnętrze toczyły urazy, ale otworzyć wielkodusznie serce na głos bliźniego, otworzyć serce na zrozumienie go, na ewentualne przyjęcie jego przeprosin i szczerze poprosić go o przebaczenie”. „Nic nie czyni nas bardziej podobnymi do Boga niż gotowość do przebaczenia” (św. Jan Chryzostom).

(S. Stasiak OMI)