Komentarz do Ewangelii dnia

26 lutego 2024.

25 lutego 2024

Sztuka życia według najlepszego „Konstruktora” tego wszystkiego, co istnieje. Co jest widzialne i niewidzialne. On, nasz Bóg pełen miłosierdzia, nieustannie zapraszający nas i oczekujący od nas odpowiedzi, do życia podług Jego instrukcji Tajemnicy szczęścia. Chcemy być osobami w pełni szczęśliwymi, zatem pozwólmy się ogarnąć Miłości i dać się poprowadzić w drodze wiary ku niezawodnej nadziei. Pozwólmy ogarnąć się Bożemu miłosierdziu, aby móc stawać się ludźmi o wyobraźni miłosierdzia i praktykować miłosierdzie. Kształtujmy „cywilizację miłości”, zabiegając o Królestwo Boże pośród nas. „Strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Miłość, podobnie jak Ciało Chrystusa, jest niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata i siostry, których widzimy (por. 1 J 4,20). Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca; przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na Jego łaskę” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2840).

(S. Stasiak OMI)