Stefano Dominici: Pełnię tę posługę, opierając się na pomocy Ducha Świętego

List Koordynatora Świeckich Stowarzyszonych z oblatami

26 lutego 2024

Pielgrzymi nadziei w Komunii

37. Kapituła Generalna 2022

List Koordynatora Świeckich Stowarzyszonych z oblatami

Drodzy świeccy, konsekrowani oblaci i wszyscy członkowie rodziny charyzmatycznej!

Przyjmując z radością zaproszenie skierowane do mnie przez Przełożonego Generalnego, jestem tutaj, aby napisać kilka słów i podzielić się z wami duchem świętowania rocznicy zatwierdzenia Konstytucji i Reguł. Przełożony Generalny, odkąd objął swój urząd, zawsze zwracał się do całej rodziny charyzmatycznej, do każdej osoby, która zobowiązuje się żyć, we własnym stanie życia, charyzmatem danym Kościołowi przez świętego Eugeniusza de Mazenoda. Szczególnie w tym roku O. Generał poświęcił swój list z 17 lutego tematowi Świeckich Współpracowników. Jestem głęboko wdzięczny za tę uwagę, która została nam poświęcona, począwszy od II Światowego Kongresu Świeckich i ostatniej Kapituły Generalnej.

Sama moja nominacja na koordynatora świeckich stanowi namacalny znak tej uwagi. Pełnię tę posługę, opierając się na pomocy Ducha Świętego i ufając w bogactwo doświadczeń przeżywanych przez świeckich na całym świecie, o czym zaświadczył kongres. Dało nam to możliwość poznania się nawzajem i zobaczenia, jak we wszystkich częściach świata przeżywamy nasze powołanie chrzcielne na różne sposoby, ale zawsze w tym samym duchu oblackim. Jesteśmy naprawdę częścią rodziny tak wielkiej jak świat!

Poprosiłem o możliwość pełnienia mojej posługi razem z innymi świeckimi, przedstawicielami regionów i trzema oblatami. Są to te same osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu kongresu i były obecne na Kapitule Generalnej. Poprosiłem o to nie tylko po to, by móc liczyć na cenną współpracę na wszystkich kontynentach, ale by móc pracować „we wspólnocie w stylu synodalnym”, razem – świeccy i konsekrowani. Przez całe moje życie jako świecki oblat miałem łaskę żyć tym duchem wspólnotowym i synodalnym i miałem okazję docenić jego znaczenie i owoce, jakie przynosi. Nawet godziny, które poświęcam na posługę w Domu Generalnym, są w tym stylu. Dzięki gościnności wspólnoty, która tam mieszka, praca, rozmowa, modlitwa i wspólny obiad to tak wiele małych, prostych gestów, które „tworzą rodzinę”.

W tym świetle, gdy zbliżamy się do dwóch bliskich i ważnych etapów pielgrzymki, Jubileuszu w 2025 r. i obchodów 200. rocznicy papieskiego zatwierdzenia Konstytucji i Reguł w 2026 r., dzielę się z wami tym zaproszeniem do refleksji i podzielenia się z innymi pewnymi przemyśleniami, zrodzonymi również w następstwie trzech kroków zapoczątkowanych przez Przełożonego Generalnego w jego liście: „Uznać dziękując, uczyć się, tworzyć wspólne przestrzenie i chwile”.

Jak opisać Ducha, który przyciągnął mnie do charyzmatu oblatów? Co przyciągnęło mnie do charyzmatu? Jak mogę podtrzymać ten ogień?

– Jaka jest nasza obecna posługa na rzecz ubogich jako wspólnoty? W jaki sposób możemy być coraz bardziej w jedności i komunii z innymi świeckimi i z Oblatami?

– Jaki jest następny krok w naszym wspólnym pielgrzymowaniu jako świeccy i konsekrowani oblaci?

Wreszcie, aby nadać treść naszemu pragnieniu wspólnego kroczenia i rozwoju, kilka praktycznych sugestii:

– Zachęcam świeckich i oblatów, aby zwracali się do przedstawicieli regionów (lista znajduje się na dole strony), aby utrzymać i wzmocnić sieć relacji, która została zapoczątkowana wraz z II Kongresem Świeckich;

– Zachęcam nas wszystkich do informowania się z wyprzedzeniem (zawsze za pośrednictwem przedstawicieli regionalnych) o ważnych momentach życia świeckich: wszelkich spotkaniach lub zebraniach w jurysdykcji.

– Zachęcam nas do przekazywania przedstawicielom regionalnym nazw grup świeckich obecnych w jurysdykcjach i, jeśli to możliwe, osoby do kontaktu.

Idźmy naprzód w ten sposób, razem z kapłanami, braćmi, młodzieżą i konsekrowanymi kobietami z naszej charyzmatycznej rodziny, Pielgrzymów Nadziei w Komunii.

Niech Pan błogosławi nas wszystkich,

Stefano Dominici

Adresy pozostałych odpowiedzialnych za współpracę ze świeckimi można znaleźć TUTAJ

(tł. W. Popielewski OMI)