Komentarz do Ewangelii dnia

28 lutego 2024.

28 lutego 2024

Oferta Pana Jezusa skierowana do nas jest zupełnie czymś innym niż to, co oferuje świat. Żyjemy więc w nieustannym napięciu pomiędzy tu i teraz, a tym, co przed nami. Św. Augustyn mówi: „raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę”. Człowiek, który nie żyje po to, by służyć, nie potrafi żyć. W tej postawie, naszym wzorem jest sam Chrystus, człowiek w całej swojej pełni, ponieważ „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mt 20,28)

(S. Stasiak OMI)