Z listów św. Eugeniusza

28 lutego 2024.

28 lutego 2024

POSZEDŁEM GŁOSOWAĆ PO RAZ PIERWSZY, ODKĄD JESTEM BISKUPEM

Święty dzień Wielkanocy. Wybory powszechne. Żadnego publicznego oficjum ani sumy. Poszedłem głosować po raz pierwszy, odkąd jestem biskupem.

Dziennik, 23.04.1848, w: PO I, t. XXI.

Pomimo postępowej euforii partii republikańskiej, najbardziej wpływowe klasy przesunęły się na prawo, a konserwatywna Partia Porządku odniosła miażdżące zwycięstwo. Większość duchowieństwa we Francji również poparła tę zmianę, w tym biskup Eugeniusz. Ludwik Napoleon, bratanek Napoleona I, został prezydentem drugiej republiki.

Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: «Chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody», tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze (Pwt 17,14-15).

„Ważniejsze od samego rezultatu jest zorganizować wolne i uczciwe wybory” (Fatos Nano).

(tł. R. Tyczyński OMI)