Komentarz do Ewangelii dnia

3 marca 2024.

2 marca 2024

Rozważamy obecnie bardzo „spektakularną” Ewangelię o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni. Znając wielkość i ogrom świątyni jerozolimskiej wiemy, że nie chodzi oczywiście o to, że Jezus znosi jakikolwiek kult, gdyż Jego reakcja miała znaczenie czysto demonstracyjne. On swoim zachowaniem poddał w wątpliwość sposób rozumienia kultu jako handlu wymiennego, czyli: „ja tobie daję to, a ty jesteś zobowiązany dać mi tamto”. Obraz świątyni zawładniętej przez kupców, może przecież sugerować ideę Boga „handlarza”. A przecież, jak słyszymy, świątynia ma być domem modlitwy. To z kolei oznacza, że relacja z Bogiem powinna mieć charakter rodzinny i domowy, a nie przepełniony jakimś strachem! To Dom Ojca. Każdy z nas jest „domem” Ojca, Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, Ty, który znasz nas do głębi, który wiesz dobrze, co jest we wnętrzu każdego człowieka, spraw, abyśmy rozpoznali nasze braki, daj nam siłę i odrobinę Twojej gorliwości, abyśmy wyrzucili z naszej „świątyni” wszystko to, co nam przeszkadza w spotkaniu i słuchaniu Ciebie.

(S. Stasiak OMI/zdj. makieta Świątyni Jerozolimskiej, biblia.wiara.pl)