Komentarz do Ewangelii dnia

4 marca 2024.

4 marca 2024

Relacja Jezus-uczniowie oparta jest na fundamencie bezgranicznej miłości i zaufania. Bo miłość to obecność. Gdy kochamy szczerze, to wszystko, co robimy dla osoby, na której nam zależy, jest pełne ofiarności i zaangażowania. Dostrzegamy diametralną różnicę naśladowania kogoś z przymusu, bo tak trzeba, a chodzeniem z miłości, bo to charakteryzuje przyjaźń. Tylko postawa przepełniona miłością jest autentycznym świadectwem wiary w Boga. „Dziecko!, stajnia! Proste rzeczy, pokora Boga, taki jest boski styl, nigdy nie jest to spektakl. Dobrze byłoby w tym Wielkim Poście pomyśleć w jaki sposób Pan pomógł nam w życiu, w jaki sposób Pan nas uratował, a wówczas zobaczymy, że zawsze to były proste rzeczy” (papież Franciszek). Tak, o Panie, nasz Mistrzu, prowadź nas drogami Twojej miłości, aby owa moc kochania była większa i bardziej przynosiła w nas i przez nas jak największe owoce.

(S. Stasiak OMI)