Komentarz do Ewangelii dnia

6 marca 2024.

6 marca 2024

Słowa i czyny Jezusa nigdy nie występowały przeciw Prawu i Prorokom, ani nie omijały Prawa i Proroków. Chrystus stanowi najwyższą normę i doskonałe wypełnienie tego wszystkiego. Miejmy odwagę modlić się o to, abyśmy starali się żyć zgodnie z Dekalogiem i Ewangelią. Jak nam przypomniał św. Jan Paweł II: „Bóg pragnie zbliżyć się do człowieka, Bóg chce skierować do niego swoje słowo, pokazać mu swoje oblicze, gdyż szuka z człowiekiem intymności“. Pan Jezus przychodzi, aby “ubogacić i oświecić” Prawo i Proroków. Tchnąć w nie ducha, aby je ożywić z litery, która je „wypaczała”. Aby ludzie poznali prawdziwe oblicze Boga i mogli wejść z Nim w intymną relację. Tak jak mówi św. Teofil z Antiochii: „Bóg jest dostrzegalny przez tych, którzy mogą go zobaczyć; wystarczy mieć jedynie otwarte oczy ducha, jednakże niektórzy mają je zamglone”. Niech Twoje Słowo o Panie będzie w naszych sercach i umysłach, abyśmy potrafili żyć według Twego upodobania.

(S. Stasiak OMI)