Komentarz do Ewangelii dnia

18 marca 2024.

17 marca 2024

Bóg jest Miłością, Miłością, która przebacza, Miłością, która lituje się nad naszymi słabościami, Miłością, która zbawia. Uczeni w Piśmie i faryzeusze „przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie” (J 8,4) i pytają Pana: „A Ty co mówisz?”(J 8,5) Nie interesuje ich jednak podążanie za nauką Jezusa, ale możliwość oskarżenia go o łamanie Prawa Mojżeszowego. Nauczyciel jednak wykorzystuje tę okazję, aby pokazać, iż On przyszedł szukać grzeszników, podnosić upadłych, wzywać ich do nawrócenia i pokuty. I oto właśnie przesłanie Wielkiego Postu dla nas, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy zbawczej łaski Boga. Mówi się, że dzisiejszy świat zatracił poczucie grzechu. Wielu nie potrafi już odróżnić dobra od zła, ani nie zna ich przyczyny. Kto kocha, nie obraża. Kto wie, że jest darzony miłością i przebaczeniem, miłością odpowiada na Miłość. Bóg jest zawsze gotowy wybaczyć wszystko, ale to wybaczenie niesie ze sobą pewien wymóg, pewne zobowiązanie: „od tej chwili już nie grzesz!” On, nasz Bóg, nigdy się nie męczy wybaczeniem, to my często bywamy zmęczeni, aby wybaczyć kolejny raz komuś, czy nawet i tak bywa, samemu sobie. Zatem bądźmy ludźmi o głębokiej wyobraźni miłosierdzia.

„Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Słowa te są pełne mocy prawdy, która rozbraja, obala mury hipokryzji i otwiera sumienia na doskonalszą sprawiedliwość, sprawiedliwość miłości (Benedykt XVI).

(S. Stasiak OMI)