Komentarz do Ewangelii dnia

21 marca 2024.

20 marca 2024

Aby zachować naukę Pana Jezusa, trzeba najpierw stworzyć w sobie przestrzeń, w której można usłyszeć Boże słowo. Usłyszanemu słowu trzeba dać wiarę. Przykładem jest dla nas patriarcha Abraham. I tak z wiarą przyjęte Słowo, urzeczywistnione w ludzkiej codzienności, staje się źródłem nadziei życia wiecznego. Pan Jezus jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem. „Doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem”, mówi Symbol Atanazego. Święty Hilary z Poitiers napisał piękną modlitwę: „Udziel nam umiejętności właściwego i godnego zwracania się do Ciebie, oświeć naszą inteligencję, spraw też, by nasze słowa były wyrazem naszej wiary, a także abyśmy którzy za pośrednictwem proroków i Apostołów poznali Cię Boże Ojcze i jedynego Pana naszego Jezusa Chrystusa, potrafili czcić Cię jako Boga, w którym nie ma jedności osób, i wyznawać Twego Syna, we wszystkim podobnemu Tobie”. Oto jest dzień, który dał nam Pan, rozradujmy się w Nim, tak jak Abraham, kiedy ujrzał „czas – godzinę” Mesjasza.

(S. Stasiak OMI)