Z listów św. Eugeniusza

21 marca 2024.

20 marca 2024

TEN OJCIEC JEST CORAZ BARDZIEJ GODNY PODZIWU POD WZGLĘDEM DZIAŁANIA I ODWAGI

W kontekście nieporządku i strachu spowodowanego rewolucją 1848 roku, Eugeniusz napisał w swoim dzienniku:

List od ojca Courtèsa. Ten ojciec jest coraz bardziej godzien podziwu pod względem działania i odwagi. Wrócił do Limoges w chwili zamieszek, aby uspokoić nowo przybyłych ojców, którzy przybyli tuż w odpowiedniej chwili, chcąc uczestniczyć w tym całym bałaganie. Ojciec Nicolas nie mógł lepiej chcieć, jak tylko zawrócić z drogi.

Dziennik, 04.05.1848, w: PO I, t. XXI.

Yvon Beaudoin przedstawia historię oblackiej fundacji w Limoges:

Rok 1847 był ważnym etapem w ekspansji zgromadzenia we Francji; osiedliło się ono w dwóch diecezjach daleko od Prowansji: w Nancy na północnym wschodzie i w Limoges w centrum.

Druga z tych fundacji została niejako zaproponowana przez samą Opatrzność, pisze ojciec Ortolan, ponieważ nikt o tym nie pomyślał. 3 października biskup de Mazenod otrzymał list od biskupa Bernarda Buissasa, który w latach 1844-1856 był biskupem Limoges, z propozycją założenia placówki misyjnej w jego mieście. Zwrócił się już do kilku zgromadzeń zakonnych, ale bez powodzenia. Słysząc wiele dobrego o oblatach, pospieszył z prośbą o kilku ojców. Tego samego dnia Założyciel napisał do o. Courtèsa, aby jak najszybciej przybył do Marsylii, ponieważ potrzebuje go, aby odpowiedział na list, który go bardzo interesuje. 7 października odpowiedział biskupowi Buissasowi, informując go, że w Kościele rzeczywiście istnieje małe zgromadzenie, którego głównym celem jest ewangelizacja ubogich i pomoc najbardziej opuszczonym duszom. Zapowiedział, że kilku ojców zostanie wysłanych zaraz po zakończeniu dorocznych rekolekcji, na początku listopada. 19 października mianował personel przyszłej wspólnoty: ojca Hipolita Courtèsa, przełożonego, ojców Jeana Vialę i Scipiona Chauliaca oraz brata Jeana-Bernarda Ferranda. W dniu 17 listopada, w towarzystwie ojca Tempiera, objęli w posiadanie ten ogromny, nowo wybudowany dom, otoczony ogrodem przylegającym do terenu pałacu biskupiego…. Ojciec Courtès został wysłany do Limoges tylko na czas fundacji i do czasu, aż ojciec Melchior Burfin będzie wolny po zakończeniu misji

(https://www.omiworld.org/fr/lemma/limoges-1847-1904-fr/).

(tł. R. Tyczyński OMI)