Komentarz do Ewangelii dnia

28 marca 2024.

27 marca 2024

Pan Jezus ukazuje, na czym polega prawdziwa miłość, jest to ofiara z samego siebie do końca. Prowadzi ona nieraz do uniżenia, zrezygnowania z własnej woli, wyjścia naprzeciw niewdzięcznym. Wydaje się, że nie ma takiej ceny, która by usprawiedliwiała takie zachowanie, a jednak. Jest to zbawienie tych, którzy są nam zadani, a paradoksalnie, taka postawa prowadzi do wolności i osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. W pokorze jest siła i moc do czynienia cudów, wspartych miłością. Miłości króluj i zwyciężaj w naszej ludzkiej naturze.

(S. Stasiak OMI)