Komentarz do Ewangelii dnia

29 marca 2024.

29 marca 2024

Ciemność, milczenie i pustka. Wchodzimy w głębię tajemnicy cierpienia i naszego odkupienia. Świat pędzi, nie zważa na znaki czasu. Oto Bóg umiera, a my pochylamy się nad tym wszystkim jako uczniowie. Uczmy się wytrwałości, cierpliwości a nade wszystko Miłości do końca. Tylko Bóg nas do końca umiłował. On jest i zaprasza nas do wejścia w głębiny Jego Miłości.

(S. Stasiak OMI, zdj. Jan van Eyck, „Adoracja Baranka”, Gent – Belgia)