Komentarz do Ewangelii dnia

30 marca 2024.

30 marca 2024

„Boska ciemność tego dnia, tego wieku, przeradzająca się w Wielką Sobotę, mówi o naszych sumieniach. Ma w sobie jednak coś pocieszającego, bo śmierć Boga w Jezusie Chrystusie jest jednocześnie wyrazem jego radykalnej solidarności z nami. Najmroczniejsza tajemnica wiary jest zarazem najjaśniejszym znakiem nadziei bez granic”- papież Benedykt XVI. Wyruszając o świcie w nowy wymiar, odnalezienia sensu życia, kobiety odnajdują radość, wręcz „lawinę” radości stopniowo zalewającą ich serca z powodu objawienia anioła i jego orędzia o powstaniu z martwych Jezusa Chrystusa. Ostatecznie widzą Zmartwychwstałego i radości nie ma końca. On żyje i już nigdy więcej nie umiera. Śmierć nie ma już nad Nim władzy. Alleluja!

(S. Stasiak OMI/zdj. Shutterstock)