Komentarz do Ewangelii dnia

14 kwietnia 2024.

13 kwietnia 2024

Pan Jezus „oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Uczniowie powinni być przepojeni głęboką i dokładną znajomością Pism, albowiem, jak mówi święty Hieronim: „Nieznajomość Pism jest nieznajomością Chrystusa”. Owo zrozumienie Słowa Bożego nie jest wiedzą, którą można zdobyć prywatnie, czy też w grupie swoich przyjaciół lub innej wspólnocie. Pan ujawnił sens Pism Kościołowi podczas spotkania we wspólnocie paschalnej, przewodzonej przez Piotra i innych Apostołów, którym Nauczyciel nakazał, by głosić nawrócenie w jego imię wszystkim narodom. Niemniej, żeby być świadkami autentycznego Chrystusa, uczniowie powinni przede wszystkim wiedzieć jak rozpoznać Jego Ciało naznaczone męką. Jeden z dawnych autorów przekazuje nam następujące zalecenie: „Każdy kto wie, iż Wielkanoc została poświęcona dla niego, musi pojąć, że jego życie zaczyna się, kiedy Jezus zmarł, aby nas zbawić?”. Ponadto apostoł powinien rozumnie pojmować Pisma, czytane w świetle Ducha prawdy, który został rozlany nad Kościołem. Panie Jezu, spraw prosimy, aby nasze serca rozpalone Twoim Słowem i spotkaniem z Tobą, odnalazły ukojenie w codziennych walkach duchowych. Amen!

(S. Stasiak OMI)