Śp. o. Ludwik Stryczek OMI (1958-2024)

Przez wiele lat posługiwał w Kamerunie.

15 kwietnia 2024

W Garoua w północnym Kamerunie odszedł do Pana śp. o. Ludwik Józef Stryczek OMI. Przeżył 65 lat, w życiu zakonnym – 43, w Chrystusowym kapłaństwie – 37. Przez ostatnie lata był wikariuszem prowincjalnym Prowincji Kamerunu.

Urodził się 3 sierpnia 1958 roku w Pszczynie (archidiecezja katowicka). Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1980 roku. Cztery lata później złożył profesję wieczystą. Święcenia prezbiteratu otrzymał 14 czerwca 1986 roku w Obrze. Posługiwał jako wikariusz w Iławie następnie był socjuszem mistrza nowicjatu w Kodniu nad Bugiem. W 1989 roku otrzymał obediencję na misje do Kamerunu. Po usamodzielnieniu się misji w Kamerunie i stworzeniu jednej Prowincji Kameruńskiej został inkardynowany do nowej jurysdykcji. Od 2021 roku pełnił posługę wikariusza prowincjalnego Prowincji Kameruńskiej. Rezydował w Prokurze Misyjnej w Garoua.

Zmarł w nocy 14-15 kwietnia br. Prawdopodobną przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca.

Uroczystości pogrzebowe są ustalane.

R.I.P.