Komentarz do Ewangelii dnia

23 kwietnia 2024.

23 kwietnia 2024

Obraz obumierającego ziarna dla większego plonu to obraz męczeństwa Jezusa i wszystkich Jego naśladowców. Przelana krew męczenników to nowy zasiew. Św. Jan Paweł II mówił o tym w Koloseum w roku 2000: „Bezcenne dziedzictwo, które przekazali nam ci odważni świadkowie, jest wspólną spuścizną wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych. Jest to dziedzictwo, które przemawia silniej niż czynniki podziału. Ekumenizm męczenników i świadków wiary jest bardziej przekonujący, ukazuje bowiem drogę jedności chrześcijanom XXI wieku. Jest to dziedzictwo Krzyża przeżywanego w świetle Wielkiejnocy: dziedzictwo, które wzbogaca i podtrzymuje chrześcijan”. Niech wstawiennictwo św. Wojciecha, wspomaga nas w umieraniu dla świata, a życia dla Królestwa Bożego.

(S. Stasiak OMI)