Z listów św. Eugeniusza

23 kwietnia 2024.

23 kwietnia 2024

WZYWA NAS ALGIERIA

Ponieważ było coraz więcej próśb o misje zagraniczne, potrzeba było więcej misjonarzy oblatów. Wśród dzieł ojca Dassy’ego w dziedzinie przepowiadania były rekolekcje, które wygłosił dla grupy młodych mężczyzn mając nadzieję, że pobudzi ich do odpowiedzi

Widziałem was, jak ochoczo głosiliście rekolekcje w Pont-à-Mousson. Mam nadzieję, że owoce zbawienia, jakie one wzbudziły w tych młodych, pomogą kilku z nich do nas sprowadzić. Mamy tak wielkie pole przed sobą!

Czyż nie wzywa nas Algieria! Ta misja przypadła nam w spadku, ponieważ wiecie, że od dnia zdobycia napisałem do Wielkiego Jałmużnika i do księcia de Polignaca, aby zaoferować naszą posługę, która została zaakceptowana bez przewrotu, który wybuchnął w tym samym momencie.

List do o. Toussaint Dassy, 18.09.1848, w: PO I, t. X, nr 987.

 

Eugeniusz odnosi się do zajęcia Algierii 4 lipca 1830 roku i rewolucji z lipca 1830 roku. Niektórzy oblaci wyrazili pragnienie posłania tam misjonarzy, ale stało się to dopiero osiemnaście lat później.

„Największym wyzwaniem stojącym przed misjonarzem w dzisiejszych czasach jest zapomnienie o sobie i zatracenie się w pracy” (Gordon B. Hinckley).

(tł. R. Tyczyński OMI)