Komentarz do Ewangelii dnia

11 maja 2024.

10 maja 2024

Pan Bóg wszystkie prośby wysłuchuje, ale na szczęście nie wszystkie spełnia. Nie zawsze wiemy, co jest dla nas dobre. Dziecko nie zawsze dostanie od rodzica to, o co prosi, bo może to dziecku zaszkodzić; np.: korzystanie z komputera kosztem zaniedbania nauki. Nam się wydaje, że nasze prośby są dobre, ale tylko Bóg wie, co nam służy najlepiej. Dlatego zaufanie ma być treścią modlitewnej prośby, a celem zgoda na Boży scenariusz. Mamy konsekwentnie modlić się w imię Pana Jezusa, to znaczy prosić o spełnienie pragnień Pana Jezusa w nas; użyczyć Chrystusowi swoich warg, by przez nas wypowiadał swoje prośby do Ojca. Pan Jezus zabiega i prosi Ojca o nasze zbawienie. A więc i mamy prosić o życie łaski w nas, o urzeczywistnienie Królestwa Bożego, o dostanie się do nieba, o wolność od zła, o wytrwanie w dobrym.

(S. Stasiak OMI)