Komunikat w sprawie zatrzymania dwóch oblatów na Białorusi

Prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci.

10 maja 2024

Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, do której jurysdykcji należy oblacka Misja na Białorusi, potwierdza informacje o zatrzymaniu przez białoruskie władze dwóch misjonarzy oblatów w diecezji witebskiej. Ojcowie Andrzej Juchniewicz OMI i Paweł Lemekh OMI posługują w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie. Obecnie zakonnicy czekają na rozprawę i przebywają w białoruskim areszcie. Według naszych informacji, podstawą zatrzymania miała być rzekoma dywersyjna działalność na szkodę białoruskiego państwa.

Na początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę o. Andrzej Juchniewicz OMI, przełożony oblackiej Misji na Białorusi, publicznie wyraził solidarność z narodem ukraińskim, prosząc o modlitwę w intencji jak najszybszego zakończenia wojny.

W maju 2022 roku ojciec Juchniewicz został przewodniczącym Wyższych Przełożonych, Delegatów i Przedstawicieli Męskich i Żeńskich Instytutów oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Białorusi.

W związku z sytuacją na Białorusi prosimy o modlitwę w ich intencji.

o. Paweł Gomulak OMI

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji (rzecznik)

(publikacja: 9 maja 2024)