Komentarz do Ewangelii dnia

15 maja 2024.

15 maja 2024

W drugiej części tak zwanej Modlitwy Arcykapłańskiej Pan Jezus modli się za swoich uczniów. Prosi Ojca o jedność swoich uczniów, o ustrzeżenie ich od złego i zachowanie od skażenia światem. Jezus kończy tę modlitwę prosząc Ojca, aby uświęcił uczniów w prawdzie. „Cóż to jest prawda?” – pytał Piłat, który poszukiwał „prawdy filozoficznej” na drodze powątpiewania. Tymczasem w Ewangelii św. Jana prawda rozumiana jest w sensie teologicznym – jest nią sam Bóg. Co znaczy „uświęcić”? To znaczy oddzielić coś od użytku codziennego i oczyścić, aby było zdatne do służby Bożej. A więc prośbę Pana Jezusa za uczniów, aby „uświęcić ich w prawdzie” można przetłumaczyć tak: „Spraw, Ojcze, żeby należeli do Ciebie, który jesteś Prawdą”. Być „uświęconym w prawdzie”, to pragnąć tylko Boga, który jest Prawdą. I znaleźć tę Prawdę w Panu Jezusie. Przybądź Duchu Święty i napełniaj nasze serca świętą prawdą. W nasze serca świętą miłość wlej.

(S. Stasiak OMI)