Komentarz do Ewangelii dnia

16 maja 2024.

15 maja 2024

W ostatnich dniach okresu paschalnego rozważamy arcykapłańską modlitwę Chrystusa. Pan Jezus modli się o jedność swoich uczniów. Widzimy niesamowitą aktualność tej prośby w dzisiejszych czasach, a jednocześnie misję dla każdej i każdego z nas. Naszym zadaniem jest dbać o jedność i być apostołem jedności. Oznacza to jednocześnie bycie siewcą dobroci, miłości i życzliwości międzyludzkiej.
„Nie ma chorego, który zostałby pozbawiony zwycięstwa krzyża, ani nikogo, komu nie pomogłaby modlitwa Chrystusa. Bo jeśli pomogła tym, którzy uczyli się z Nim, o ile więcej korzystna będzie dla tych, którzy stają się Nim?” (św. Leon Wielki). Wzorem w dążeniu do jedności dla nas niech będzie patron dnia: św. Andrzej Bobola, którego papież Pius XII nazwał niezmordowanym atletą Chrystusa.

(S. Stasiak OMI)