Komentarz do Ewangelii dnia

18 maja 2024.

17 maja 2024

Zbyt łatwo przychodzi nam interesować się życiem innych ludzi: obmawianie, plotkowanie, cieszenie się z niepowodzeń. Najczęstszą przyczyną takiej postawy jest ucieczka od szarzyzny osobistego życia, biorącej się z braku zaangażowania w „pójściu za Panem”, swoistej duchowej dezercji. Skupienie się na odważnym pójściu za Panem Jezusem uzdrawia relacje międzyludzkie. Uzdalnia do większej wrażliwości na drugiego. Otwiera serca na miłość i jej owoce.

Paraklet zstąpił z nieba: opiekun i uświęciciel Kościoła, zarządca dusz, sternik tonącym, latarnia błądzącym, sędzia walczącym i ten, który koronuje zwycięzców (św. Cyryl Jerozolimski).

(S. Stasiak OMI)