Komentarz do Ewangelii dnia

20 maja 2024.

19 maja 2024

Wspominamy w liturgii Kościoła Maryję jako Matkę Kościoła. Rozważamy duchowe macierzyństwo Maryi w łączności z Kościołem, który ze swej natury jest „Matką Ludu Bożego” i dlatego „nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę” (święty Cyprian). Maryja jest Matką Syna Bożego i jednocześnie Matką tych, którzy kochają jej Syna oraz „umiłowanych” przez jej Syna. „Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja” (J 19,26-27). Jezus Chrystus, oddając swoje życie za zbawienie ludzi i zwracając Swojego ducha Bogu Ojcu, oddał swoich „przyjaciół” w opiekę swojej Matce. Największą miłością Pan Jezus umiłował Kościół, dlatego dzieci „adoptowane” przez Boga nie mogą mieć Pana Jezusa za brata, jeśli nie uważają Maryi za Matkę. Sobór Watykański II dodaje, że Maryja jest „prawdziwie Matką członków Chrystusa ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy. Ponadto, przebywając pośród Apostołów w Wieczerniku Maryja – Matka Kościoła przypomina o darze i działaniu Ducha Świętego w Kościele misyjnym. Błagając Ducha Świętego w samym sercu Kościoła Maryja modli się wraz z Kościołem i za Kościół i „Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący” (prefacja – “Maryja wzorem i Matką Kościoła”). Maryja opiekuje się swoimi dziećmi. Możemy więc zawierzyć jej całe życie Kościoła, tak jak to uczynił papież Paweł VI: „O Maryjo Dziewico, wspaniała Matko Kościoła, oddajemy Ci cały Kościół(…)”. Amen.

(S. Stasiak OMI/zdj. vatican.va)