Komentarz do Ewangelii dnia

24 maja 2024.

24 maja 2024

Doświadczenie pokazuje, że źle się dzieje, kiedy człowiek próbuje poprawiać samego Pana Boga. Najlepszy pomysł i szczytny cel w oderwaniu od Bożego prawa i zamysłu nie rozwiązuje problemu, ale konsekwentnie go potęguje i pogłębia. Warto w każdej podejmowanej decyzji i przedsięwzięciu patrzeć na rodzące się owoce. „Jedną z największych posług, jakie my chrześcijanie możemy wyświadczyć naszym bliźnim, jest dawanie im naszego spokojnego i mocnego świadectwa o rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, chroniąc je i wspierając, ponieważ jest to niezwykle ważne dla teraźniejszości i przyszłości ludzkości” (papież Benedykt XVI).

(S. Stasiak OMI)