Kraków: Nagroda dla oblata

Najlepsza praca naukowa wydana w 2023 roku.

24 maja 2024

Podczas VII Kongresu Afrykanistów w Polsce nagrodzono publikację o. prof. dr. hab. Jarosława Różańskiego OMI. Książka „Republika Federalna Ambazonii. Poszukiwanie tożsamości kulturowej i politycznej angielskojęzycznych mieszkańców Kamerunu” otrzymała wyróżnianie jako najlepsza praca naukowa wydana w 2023 roku.

Nagrodzona publikacja (zdj. wydawnictwo.uksw.edu.pl)

Masowe protesty i strajki w 2016 r. w dzisiejszym Kamerunie Zachodnim przypomniały światu o zadawnionym tzw. problemie anglofońskim. Bardzo szybko przerodziły się one w konflikt zbrojny, który pogrążył Kamerun w najgorszym kryzysie humanitarnym od czasu uzyskania niepodległości. Zginęło w nim ok. 6000 osób, a ponad 500 000 zostało przymusowo przesiedlonych czy też przemieszczonych. Książka stara się pokazać powstawanie nowego państwa/narodu politycznego w tej części Afryki w oparciu o kolonialne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie bowiem uważa się, że korzenie problemu anglofońskiego sięgają podziału dawnego niemieckiego protektoratu Kamerunu na brytyjskie i francuskie terytoria mandatowe i powiernicze. A trzeba sięgnąć jeszcze dalej, do niezwykle istotnego okresu poprzedzającego kolonizację niemiecką. Tam można poszukiwać zaczątków tworzenia się tożsamości zbiorowej kameruńskich Anglofonow. Odrębne kolonialne formacje państwowe oraz rozwój różnic językowych i spuścizny kulturowej położyły bowiem przestrzenne i historyczne podwaliny pod budowę tożsamości anglofońskiej i frankofońskiej. Podkreślić też trzeba, iż ten konflikt i jego eskalacja, nie będąc z pewnością epizodem, domagają się głębszego i systemowego rozwiązania.

O. Jarosław Różański OMI urodził się w 1961 r. w Biłgoraju. Jest prezbiterem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, misjologiem i religioznawcą. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze k. Wolsztyna (1981-1987). W 1991 ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lata 1991-1993 spędził w północnym Kamerunie. Na przełomie roku 1995-1996 zapoznawał się z misjami na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Owocem tych pobytów były publikacje książkowe. W 1996 r. ukończył misjologię w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W 1998 r. obronił na ATK w Warszawie pracę doktorską. W 2004 r. habilitował się w UKSW w Warszawie. W 2006 r. otrzymał tytuł prof. UKSW, a w 2014 tytuł prof. zwyczajnego.

Od 1987 r. jest członkiem redakcji i publicystą „Misyjnych Dróg”. Od października 1999 r. pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW oraz kierownika Sekcji Teologii Ogólnej, w latach 2001-2008 był członkiem oblackiego Europejskiego Biura Konferencji Misyjnej (Conférence Européenne de la Mission), od 1998 r. członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Pozachrześcijańskimi, należy do Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt książek naukowych, kilkaset artykułów naukowych oraz liczne publikacje popularyzujące. Wypromował kilkudziesięciu doktorów nauk teologicznych o specjalnościach z: misjologii, teologii religii oraz teologii środków społecznego przekazu. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji i sympozjów naukowych, także międzynarodowych.

(pg)